Het ondernemers verbond
Image default
Financien

Definiëring solvabiliteit

Definiëring solvabiliteit

Er is een bedrijf en die heeft zojuist een krediet lening aangevraagd bij de bank. De bankmedewerker twijfelt of dat het bedrijf wel aan de betalingsverplichtingen kan (blijven) voldoen. Gelukkig is de bankmedewerker op de hoogte van enkele methodes die zijn vraag snel en duidelijk kunnen beantwoordde. Vervolgens vraagt de bankmedewerker alle schulden en bezittingen op van het bedrijf hiermee kan de bankmedewerker een duidelijker beeld vormen. Wat als al het eigen vermogen van het bedrijf op is, heeft zij dan bezittingen en zijn deze gelijk aan het openstaande bedrag? Is het liquide en snel verkoopbaar? Een ja, betekent dat de bank meer is verzekerd op een (af)betaalde rekening. Een néé, is erg risicovol. Gelukkig is de aanvraag nog niet goedgekeurd en de bankmedewerker annuleert de krediet lening aanvraag meteen!

De financiële toestand van een organisatie kan gemeten worden door verschillende ken- verhoudingsgetallen te berekenen zoals: de rentabiliteit, liquiditeit en de solvabiliteit.

De solvabiliteit geeft aan in welke mate een organisatie in staat is om aan alle betalingsverplichtingen te voldoen, het betreft zowel de korte als langlopende betalingsverplichtingen (schulden). Het is de verhouding tussen vreemd vermogen en eigen vermogen, ook is het een financieel kengetal oftewel een financieel verhoudingsgetal. Investeerders zijn erg geïnteresseerd in de solvabiliteit van een onderneming. het is een moment opname.

 

Wat is een gezonde solvabiliteit?

Men spreekt over een gezond als een onderneming aan al haar korte en lange betalingsverplichtingen kan voldoen. Voor een organisatie is een gezond zijn van groot belang , zij wilt immers investeerders over de streep halen. Een organisatie met een gezonde solvabiliteit is beter bestand tegen zware economische tijden. 2008 was het begin van de financiële crisis. De financiële crisis verslechterde de economie, hierdoor hadden consumenten minder te besteden helaas deden ze ook minder aankopen. De bedrijven gingen als gevolg minder investeren en vele bedrijven liepen verliezen op. Verliezen verzwakken de solvabiliteit.

Een verminderde solvabiliteit is voor een organisatie ongunstig. Op zichzelf staand heeft de solvabiliteit minder waarde, deze krijgt pas meer betekenis als het wordt afgezet tegen de andere financiële ratio’s en wordt geobserveerd voor een langere tijd.

 

Er is sprake van een gezonde solvabiliteit indien?

Een eenduidige antwoordt op de vraag ” wat is een gezonde solvabiliteit ? ” is er niet. Het is afhankelijk van verschillende factoren:

De organisatie laat een toename zien van de solvabiliteit gedurende een langere periode ( meerdere jaren).

Concurrentie vergelijking. De organisatie heeft ten opzichte van haar concurrenten een hogere solvabiliteit.

Behaal de gestelde norm(en). De aandeelhouders en of de directie van een organisatie kunnen bepaalde normen stellen(minimale solvabiliteitsratio’s).

Voldoen aan de kredietovereenkomsten.
De bank zijn opgestelde minimale solvabiliteitsratio’s is behaald, zij heeft nu meer vertrouwen in een overeenkomst.

Iedereen wilt zekerheid , zekerheid is duidelijkheid.

De solvabiliteit zegt iets over de continuïteit van een onderneming. Ook weergeeft het de verhouding tussen vreemd vermogen en eigen vermogen en ook is het een financieel kengetal oftewel een financieel verhoudingsgetal.

Dus wil je vreemd vermogen aantrekken? Wel dan, is een gezonde solvabiliteit van groots belang.

 

Bereken formules solvabiliteit

Er zijn drie verschillende solvabiliteitsratio’s. De solvabiliteit berekenen kun je met de onderstaande formules. Er zijn drie verschillende solvabiliteitsratio’s mogelijk.

Formule solvabiliteit 1:
totale activa / vreemd vermogen * 100%
of
totaal vermogen / vreemd vermogen * 100%

Formule solvabiliteit 2:
eigen vermogen / vreemd vermogen * 100%

Formule solvabiliteit 3:
eigen vermogen / totaal vermogen * 100%
of
eigen vermogen / totaal activa * 100%

De algemene regel luidt, hoe hoger de uitkomst des te beter de solvabiliteit.

Wanneer je de solvabiliteit met een andere organisatie vergelijkt, dien je de juiste formule te hanteren!

Bezoek de website voor meer informatie : https://www.externeverslaggeving.nl/