Het ondernemers verbond
Image default
Bedrijfsvoering

Waarom aan de slag met een RI&E

Ondernemen is risico lopen. Zo moet je product aanslaan, moeten debiteuren betalen, etc. Maar dit risico wil je wel zo veel mogelijk beperken. Zolang het goed gaat, gaat het goed. Maar dit wil je wel graag zo houden.

Ken je alle risico’s?

Er zijn binnen een organisatie natuurlijk nogal wat risico’s. We benoemden er in de intro nog een aantal, maar er zijn er natuurlijk nog veel meer. Wat als er plotseling een machine blokkeert en er een ongeval gebeurt. Een medewerker een gevaarlijke stof binnenkrijgt. Of dat iemand te zwaar fysiek werk heeft gedaan en hierdoor langdurig ziek is? Dit wil je natuurlijk voorkomen. Vanuit de overheid zijn hier ook regels voor opgesteld dat men moet voldoen aan PBM (persoonlijke beschermingsmiddelen), een maximaal tilgewicht et cetra. Bij een ongeval moet je het snel met een persoon minder doen en komen er ook nog kosten bij voor verzuim of reparatie afhankelijk van de aard van het ongeval. Maar je kunt zodoende ook een goede naam in gevaar brengen en zo reputatieschade oplopen. Dit wil je dus vermijden. 

Zet alle risico’s op een rij

Met een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) zet je alle risico’s op een rijtje. Een RI&E bestaat uit twee onderdelen. Een lijst met risico’s en een Plan van Aanpak (PVA) ter voorkoming van de risico’s. Hiermee kun je de risico’s beperken waardoor het financiële risico dus ook daalt. Tegenwoordig zijn hier hele eenvoudige tools voor die alles netjes en overzichtelijk bijhouden. Registratie van incidenten en ongevallen wordt zo een eitje.

Verplicht

Het is verplicht voor iedere ondernemer met personeel. Maar het is gelukkig niet zo ingewikkeld. Maar je moet er wel even de tijd voor nemen. Het is wel erg belangrijk! Er is zelfs inspectie van de SZW hierop.

De RI&E is de basis voor het arbobeleid. Pas als je weet waar de risico’s liggen en weet wat het effect is, kun je hierop maatregelen nemen. Het opstellen kun je eenvoudig zelf doen. Maar ook een digitale RI&E als het AMS (Arbo Management Systeem) kunnen je hierbij helpen.

In onze volgende blog leggen we je meer uit over de exacte stappen die je hiervoor moet volgen. Stay tuned!

Bezoek de website voor meer informatie : https://www.raatwerk.nl/ongevallen-registratie/