Het ondernemers verbond
Image default
Zakelijke dienstverlening

Outplacement

Individuele coaching en meer

Een outplacementbureau geeft multidisciplinair vorm aan re-integratie-, outplacement- en coachingstrajecten. Dit artikel gaat specifiek over individuele coachingstrajecten in het kader van outplacement.

Een outplacementbureau voert coachingstrajecten uit voor opdrachtgevers, vaak in het kader van outplacement. De activiteiten van Een outplacementbureau hebben te maken met zaken die voor de cliënt een hele belangrijke of ingrijpende gebeurtenis is in zijn/haar leven. Meestal is dit ontslag. Dit vraagt een goede omgang en inleving in de situatie van de cliënt.

Indien maximale betrokkenheid aan een persoon wordt geboden, betekent dit een grote inzet van alle betrokken partijen en een versneld ontwikkelingsproces.

Een outplacementbureau is vaak ook een reïntegratiebedrijf, dat een multidisciplinaire dienstverlening aan opdrachtgevers te bieden heeft.

Het menselijke aspect staat bij Een outplacementbureau meestal centraal in haar dienstverlening, dit blijkt uit een omgangsprotocol, een klachtenreglement, een privacyreglement en uit de manier waarop het bureau aan individuele coachingstrajecten in het kader van outplacement vorm wenst te geven.

De duur van een individueel coachingstraject is afhankelijk van de motivatie van de persoon, de werkgever en van een eventueel in te zetten scholingstraject. De duur van een traject wordt bepaald in overleg met de werkgever, het is en blijft een stuk maatwerk, dat op individuele basis wordt aangeboden.


De eend van Outplacementbureau Werkcontact in Amsterdam

Een outplacementbureau kijkt allereerst -in overleg met de werkgever- wat er aan de hand is. Waarom voldoet betrokkene niet binnen zijn functie? Dit is namelijk van groot belang. Er kunnen zich namelijk zowel werkgerelateerde knelpunten voordoen, als knelpunten in de persoonlijke sfeer, of een mengvorm van beide. Aan deze fase in het coachingsproces wordt door Een outplacementbureauveel aandacht besteed.

Interesse?

Indien u meer informatie wenst over outplacement-, re-integratie- of coachingstrajecten, neemt u dan gerust contact met OVAL. Dit is de brancheorganisatie van outplacementbureaus. OVAL staat garant voor kwaliteit en controleert de aangesloten bureaus hier jaarlijks op.

https://www.outplacementbureau.nl