Het ondernemers verbond
Image default
Woningen

Het doel van een bouwtechnische keuring

Als er vastgoed wordt verkocht is het nuttig het betreffende pand voorafgaand aan de verkoop te onderwerpen aan een bouwkundige keuring. Vastgoed kan soms vele verborgen gebreken hebben en die worden door zo’n keuring aan het licht gebracht. De koper en de verkoper kunnen samen besluiten wat ze met de resultaten van de keuring gaan doen. Er kan worden besloten dat de verkoper het pand eerst in orde moet maken, en er kan ook worden besloten dat het pand in de huidige staat wordt verkocht. Daarbij is het de verantwoordelijkheid van de nieuwe eigenaar om het pand te herstellen.

Invloed op de verkoopprijs

Door een bouwkundige keuring kan de verkoopprijs behoorlijk wijzigen. Als een pand in de markt wordt gezet voor een bepaalde vraagprijs, wordt ervan uitgegaan dat het pand bouwtechnisch goed in orde is. Zodra uit een bouwkundige keuring blijkt dat er talloze zichtbare en onzichtbare gebreken zijn, kan het noodzakelijk zijn om de vraagprijs naar beneden bij te stellen. Hoeveel, dat is afhankelijk van de hoogte van de herstelkosten. Een verkoper kan ook besluiten om het pand uit de verkoop te halen zodat hij zelf eerst de gebreken kan laten herstellen.

Kies een gecertificeerd keuringsbedrijf

Het is van belang om een bouwtechnische keuring uit te laten voeren door een bedrijf, dat dit volgens alle wettelijk vastgestelde standaarden doet. Het resultaat van de keuring kan grote gevolgen hebben voor de verkoop van vastgoed. Als er bij een keuring gebreken over het hoofd worden gezien kan dat zelfs leiden tot een gang naar de rechter. Kopers en verkopers kunnen ervoor kiezen om elk een aparte keuring te laten verrichten, maar als zij van mening zijn dat één bouwkundige keuring door een gecertificeerd bedrijf volstaat, is dat ook een goede oplossing.

Waar wordt naar gekeken?

Het is altijd goed dat de opdrachtgever van de keuring aanwezig is als er een inspecteur langskomt. Houd er rekening mee dat een bouwkundige keuring veel tijd kan vergen, want de inspecteur moet allerlei aspecten van het gebouw beoordelen. Er wordt onder andere gekeken naar de bouwtechnische staat van het dak, de vloeren, de fundering, het riool, etc. Daarbij zal een inspecteur zowel binnen als buiten kijken en zelfs onder de vloer moeten kijken. Daarnaast wordt ook de kwaliteit van de installaties beoordeeld. Het gaat daarbij over de verwarming, ventilatie, koeling en de elektrische installaties. Er wordt met name gekeken naar de leeftijd van de installaties.

Keuringsrapport

Korte tijd nadat de keuring is uitgevoerd zal de inspecteur zijn bevindingen in de vorm van een keuringsrapport toezenden aan de opdrachtgever. In dat rapport is in eerste instantie te lezen welke gebreken er zijn gevonden. Van elk mankement wordt beschreven hoe ernstig dat is en welke kosten ermee zijn gemoeid om het te verhelpen. Zowel de herstelkosten voor de korte termijn als de investeringen die op langere termijn moeten worden gedaan worden in het keuringsrapport vermeld. De gebreken kunnen worden hersteld of financieel gecompenseerd worden bij het bepalen van de uiteindelijke verkoopprijs.

 

Bron: Keuringshuis.nl