Het ondernemers verbond
Image default
Bedrijven

Op zoek naar een letselschadespecialist in Hengelo?

Heeft u de afgelopen tijd vervelend letselschade opgelopen in Hengelo en wilt u weten waar u recht op hebt? Lees hier of u recht hebt op een schadevergoeding.

Wanneer sprake van letselschade?

Letselschade kunt u op meerdere manieren hebben opgelopen. Onder letselschade wordt verstaan de lichamelijke en geestelijke schade die u op heeft gelopen bij een ongeluk. Dit kan bijvoorbeeld een verkeersongeluk in Hengelo zijn, een bedrijfsongeval, een mishandeling of zedendelict, een hondenbeet, een gebrekkig product waardoor u schade oploopt of een medische fout die gemaakt is door een behandelaar. Er zijn verschillende vormen van letselschade mogelijk. Soms kan letselschade van korte duur zijn, maar soms kan letselschade wel levenslang aanhouden. De mate van de letselschade bepaalt vaak hoe hoog de vergoeding die iemand kan eisen zal zijn. Je krijgt dus vaak een financiële vergoeding wanneer u letsel heeft opgelopen. Over de hoogte van de vergoeding wordt vaak lang gepraat. Het vaak handig om hierbij een letselschadespecialist uit Hengelo in te schakelen die verstand van dit soort zaken heeft, omdat er vaak onenigheid tussen de twee partijen ontstaat. Een letselschadespecialist kan u hierover juist informeren en adviseren. Zo heeft u geen risico dat u bijvoorbeeld akkoord gaat met een veel te lage letselschadevergoeding.

Waaruit bestaat de vergoeding?

De vergoeding van de letselschade kan bestaan uit meerdere aspecten. Het bestaat uit materiele schade en immateriële schade. Materiele voorbeelden zijn reiskosten en/of vervoer naar het ziekenhuis rondom Hengelo in de vergoeding. Daarnaast kunnen ook het eigen risico van de zorgverzekering, de kosten van de revalidatie en de inkomsten die je normaal zou krijgen maar nu niet erin verwerkt zitten. Onder immateriële schade worden pijn, verdriet, slaapstoornissen, verminderde levenslust en soms eenzaamheid door het wegvallen van de sociale contacten verstaan. Wanneer u ervoor kiest om een letselschadeadviseur in Hengelo in te schakelen zult u hierover passend advies ontvangen.