Het ondernemers verbond
Image default
Bedrijven

Krijg je als bedrijfshulpverlener een vergoeding?

Een vraag die veel gesteld wordt is of je als BHV’er meer verdient, oftewel heb je als BHV’er recht op een vergoeding. Het ene bedrijf biedt namelijk wel een vergoeding en het andere bedrijf doet dit niet en ziet dit gewoon als een onderdeel van het takenpakket. Gelukkig doen steeds meer bedrijven dit wel. Werkgevers beseffen zich steeds meer hoe belangrijk de veiligheid is en dus hoe noodzakelijk BHV is. Om een van de werknemers dan te overtuigen om BHV’er te worden, wordt dan vaak, als stimulans, een vergoeding aangeboden. Deze vergoeding kan uiteenlopen van een tientje per maand tot een bedrag in de honderden euro’s. Een vaste vergoeding staat niet vast, maar wat zegt de wet herover?

BHV-cursus wordt vergoed

Volgens de Arbowet artikel 20, lid 4 is het verplicht om de kosten van een BHV-cursus te vergoeden. Hierin staat “de vergoeding van de kosten die is verschuldigd in verband met de afgifte van een certificaat of het geven van een aanwijzing “. Met andere woorden: de kosten die verbonden zijn aan het volgen van een cursus, moeten verplicht vergoed worden door de werkgever. Daarnaast is de werkgever ook verplicht de materiaalkosten te vergoeden voor het materiaal wat noodzakelijk is voor de BHV’er. 

Heb je recht op een vergoeding als BHV’er

Hierover staat niks opgenomen in de Arbowet. De werkgever is niet verplicht om de BHV’er een geldbedrag te betalen als vergoeding voor de bedrijfshulpverlening. Zoals eerder gezegd, dient een vergoeding wel als stimulans voor de werknemer om BHV’er te worden. 

Afspraken in de CAO

Het kan zijn dat in de arbeidsovereenkomst of de CAO iets over een dergelijke vergoeding opgenomen staat. Afspraken over een vergoedingen voor de BHV’er kunnen bestaan uit het krijgen van een geldbedrag of vrije dagen. Er zijn organisaties en branches waarbij de vergoeding afhankelijk is van de hoeveelheid werkzaamheden, die de BHV’er uitgevoerd heeft.

https://ondernemerlive.nl/