Het ondernemers verbond
Image default
Financieel

Wat moet je als ondernemer weten over de WIA?

De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, afgekort als WIA, is een belangrijke regeling in Nederland die ondernemers en werknemers beschermt in geval van langdurige arbeidsongeschiktheid. Als ondernemer is het van cruciaal belang om te begrijpen hoe de WIA werkt en welke stappen je moet nemen om jezelf en je bedrijf te beschermen. In dit artikel zullen we dieper ingaan op de WIA en ontdekken wat je als ondernemer hierover moet weten.

Acture over: wat is de WIA?

Acture is een organisatie die medewerkers begeleidt.  Ze bieden onder andere WGA-begeleiding, een bekende WIA-uitkering. De WIA is een wettelijk stelsel dat is ontworpen om werknemers te ondersteunen die langdurig arbeidsongeschikt zijn. Het is een opvolger van de WAO (Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering) en is van kracht sinds 2006. De WIA voorziet in financiële ondersteuning en re-integratiemogelijkheden voor personen die door ziekte of een handicap niet in staat zijn om te werken.

Om in aanmerking te komen voor de WIA, moet een werknemer voldoen aan bepaalde criteria. In de eerste plaats moet de arbeidsongeschiktheid ten minste 104 weken hebben geduurd. Daarnaast moet de werknemer nog steeds arbeidsongeschikt zijn na deze periode en mag er geen uitzicht zijn op herstel binnen afzienbare tijd.

De WIA-uitkeringen

De WIA biedt verschillende soorten uitkeringen, afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. De twee belangrijkste regelingen zijn:

  • IVA-uitkering (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten)
  • De IVA-uitkering is bedoeld voor mensen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Deze uitkering voorziet in een inkomen op het niveau van het minimumloon.
  • WGA-uitkering (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten)
  • Voor personen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn maar nog wel enigszins kunnen werken, is er de WGA-uitkering. Deze uitkering is afhankelijk van het verlies aan verdiencapaciteit.

Als ondernemer en de WIA

Als ondernemer moet je niet alleen letten op de rechten en plichten van je werknemers, maar ook op jezelf. Als je arbeidsongeschikt wordt, kunnen de financiële gevolgen aanzienlijk zijn. Het is daarom verstandig om na te denken over het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Deze verzekering kan je inkomen beschermen in geval van arbeidsongeschiktheid, zodat je als ondernemer niet in financiële problemen komt.

Een ander aspect dat je als ondernemer moet begrijpen, is het belang van re-integratie voor arbeidsongeschikte werknemers. De WIA legt de verantwoordelijkheid voor re-integratie deels bij de werkgever. Het is in het belang van zowel de werknemer als de werkgever om te zorgen voor een zo spoedig mogelijke terugkeer naar werk, zelfs als dit aangepast werk betreft.

Samengevat

De WIA is een complexe maar essentiële regeling voor zowel werknemers als ondernemers. Als ondernemer is het van groot belang om op de hoogte te zijn van de regels en mogelijkheden die de WIA biedt. Het beschermen van je financiële belangen en het ondersteunen van je werknemers in geval van arbeidsongeschiktheid is van cruciaal belang.

https://acture.nl/